is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadsel. Want dat terug rennen van de slede geschiedt met de snelheid van een trein. In de hier beschreven iabriek bedroeg de snelheid 3U kilometers in 't uur — dus evenveel als van een lokaaltrein; in andere houtzaagmolens vond men zulks niet genoeg, en heeft aan de slede ■)0 kilometers snelheid gegeven — bijna dus die van een sneltrein. En zoo worden die twee mannen in enkele secunden een vijftiental meters vooruit gestooten, om dan slechts weinig minder snel, terwijl de handzaag door het hout krast, den tegengestelden weg af te leggen.

Wat zullen die arme drommels zwaar betaald worden roept men onwillekeurig uit! Neen, toch niet zoo bijzonder; althans voor Amerika. Zeven en een halve gulden per dag. Immers het zijn slechts machines: hun eenige taak bestaat in het juist stellen der staanders, waartegen de boomstam rust. En zij beoordeelen dit niet — dat zoude ook bezwaarlijk gaan — maar een derde persoon, die achter de handzaag geplaatst, er beter zicht op heeft, geelt hiertoe zijne bevelen. Die man wordt goed betaald, al wordt hij niet heen en weer gestooten en mag hij stil op zijn post blijven: hij ontvangt /17,50 daags. Maar toch moet ook hij hard werken, met handen en voeten, en wel bliksemsnel. Met den voet regelt hij het op- en en neergaan der beide straks genoemde klauwen, welke op het hellend vlak de hoornen al dan niet tegenhouden; met zijn eene hand grijpt hij de kruk welke den derden klauw, den nigger, regeert; terwijl de andere hand rust op de kruk van de klep, welke stoom toelaat aan de eene of de andere zijde van den langen smallen zuiger, welke vast verbonden is aan de slede, die langs de handzaag snelt, en haar aanzuigt of afstoot. En die derde klauw: de nigger, doet het zware werk; van daar zijn bijnaam. Hij is het die den boomstam . door plotseling omhoog te springen, een