is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van inkomsten geschapen. Enkel in fabrieken zijn o1/» millioen paardekrachten werkzaam (LSSO) in den vorm van stoom of waterkracht! Dit vertegenwoordigt de spierkracht van zes maal drie en een half millioen arbeiders, dus van 21 millioen personen — hetgeen overeenkomt met eene bevolking van 105 millioen mannen, vrouwen en kinderen. Op de Amerikaansche spoorlijnen zijn 28(300 locomotieven in dienst. Deze te vervangen zoude 54 millioen paarden en 131/2 millioen begeleiders vorderen. Ook deze vertegenwoordigen eene bevolking van 071 /2 millioen zielen. Alleen dus reeds om de machines der spoorwegen en fabrieken te vervangen, zoude Amerika eene menschenmassa van 172'/2 millioen moeten rijk wezen; meer derhalve dan het driedubbele der tegenwoordige bevolking. En nu, dank zij die werkkrachten, blijft daarentegen twee derden der werkelijke bevolking voor andere bezigheden beschikbaar.

En Wright neemt niet eens in aanmerking de tijdsbesparing, mogelijk gemaakt door de werktuigen, welke die fabrieken afleveren. Voordat Mc Cormick de maaimachine uitvond — aldus roemt het zelfbewuste prospectus van diens fabriek — kon een Amerikaansche boerderij slechts 25 acres groot zijn, nu kan zij zesmaal zoo groot wezen. Mc Cormick heeft dus de kracht van den boer verzesvoudigd!

Ach, dat de kracht welke uitgaat van de nijverheid, zoo roekeloos de natuur vermoordt! Was die houtzaagmolen niet gruwelijker, griezeliger dan een beestenslachterij? Boomen zijn onze stille vrienden: wat hebben wij niet onder bun lommer genoten! Welke bladerenweelde toovert niet die kale stam ons nog voor de oogen; hoeveel zonneschijn, hoeveel boschgeur! Hij dien gevelden