is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B a n n e 1 i n g e n.

HOLLANDERS IN" XEW-YORk'. HOLLANDSCHE NEDERZETTINGEN' IN' MICHIGAX.

I

Kr trilt iets in ons hart, het springt op als het ware, wanneer onverwacht in den vreemde ons oog ziet wapperen het vaderlandsche rood, wit, blauw; daarentegen trilt er iets op de lippen — 't is beter niet te zeggen wat — als men daar een onbekenden landsman tegen 't lijf loopt. Althans meestal: want wij zijn zoo gewoon onze defecte menschenwaar naar het buitenland te sturen of te helpen, dat wij tien tegen één eerder een mislukt product tegenkomen, dan een waarop het vaderland trotsch kan zijn.

In New-York, bijna vóór dat gij nogeenig Amerikaan hebt gesproken, heeft al in het hotel zoodanig landgenoot — een van de eerst bedoelde soort natuurlijk — zijne opwachting gemaakt. Gelijk van zelf spreekt, is bij van goede familie; tijdelijk buiten betrekking — gelijk ook vanzelt spreekt. Ilij heeft natuurlijk naar huis geschreven, doch nog geen antwoord ontvangen. Als hem de middelen worden verschaft weer naar 't vaderland terug te keeren, zal „de familie" — gij kent die wel: Jan uit Alkmaar, 1 'iet uit Zaandam '! — zeker het voorgeschotene teruggeven.