is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij de tenten binnen, om zich Gode te bevelen vóór het ingaan der rust, uit welke zij wellicht hier nimmer zouden ontwaken. Daar barst plotseling een juichkreet los: van een hoogte in 't westelijk deel van het kamp zijn huifkarren gezien, vergezeld door de uitgezonden mannen! Weldra zijn die in 'tkamp; de helft der levensmiddelen wordt afgeladen, dekens en warmere lichaamsbedekking uitgedeeld, het overige doorgezonden ten behoeve van de achteraan komende afdeeling.

Doch hiermede was de ellende niet uit: sommigen waren alreeds te zeer verzwakt, om te kunnen herstellen, enkelen waren krankzinnig geworden, anderen had de wanhoop verstompt. En eiken dag nam de koude toe; van velen bevroren vingers, teenen of ooren; van een zieken man, die — op een wagen geheschen — zieli aan den rand vastklemde, ten einde hij liet hotsen over den weg niet te zeer te schudden, waren alle vingers bevroren. \ ijftien personen werden in één kampement begraven ; hiervan waren er veertien doodgevroren.

Eindelijk werd de laatste bergpas bereikt; daar ontmoetten zij anderen, die uitgezonden waren met nieuwen voorraad: en aan de boomen rondom liet kamp werden groote stukken sappig vleesch opgehangen — een schilderij , getuigt een der geredden, bij verreweg mooier dan de beste der oude meesters.

Toen ouk werd de natuur milder, en voortdurend voorzagen hen in hunne behoeften nieuwe convooien — die daarop verder togen, ten einde de nog achtergebleven afdeeling bij te staan.

Van de 420 personen dezer afdeeling was ongeveer liet zevende deel onderweg gestorven. Van de H00 der achteraankomende afdeeling waren er daarentegen