is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts enkelen gebleven: de sneeuwstorm overviel haar vóór de eigenlijk bergachtige strekking van den weg werd bereikt, doch ook bij deze emigranten was de nood tot liet hoogst gestegen.

Erger was het een twintigtal mannen vergaan, die deze afdeeling halverwege die bergen achterliet bij de koopwaren, het vee en de bagage, welke om sneller te kunnen reizen, tijdelijk in den steek werden gelaten. Deze mannen zouden dan in het voorjaar, als de wegen beter begaanbaar werden, met dat achtergelatene nakomen. Er viel veel sneeuw: gedeeltelijk werd het vee door de wolven verscheurd; veel stierf er door koude. Het overige werd geslacht, en dat bevroren vleesch maakte het eenige voedsel uit; de kleine voorraad meel en zout was spoedig verbruikt. Daar het wild schaarsch was in den omtrek, zoo bleek — hoe zuinig zij ook huishielden — hun vleesch voorraad onvoldoende om tot het voorjaar te strekken. Twee mannen bestegen dus de beide eenig overgebleven paarden 0111 hulp te zoeken. Zij raakten hunne paarden kwijt en moesten niet ledige handen terugkeeren.

Nu was alle vleesch verbruikt, slechts bezaten zij nog eenige huiden; deze werden in smalle reepen gesneden, en na van haren te zijn ontdaan, gekookt. En toen ook dit voedsel was genuttigd, bleven hun enkel hunne laarzen over en stukken leer van de wagens. Zelfs een stuk buffelleer dat tot deurmat gediend had, werd verorberd. Zoo hielden zij tot aan 't voorjaar er het leven in; toen konden zij, daar de sneeuw smolt, wortels van distels en wilden knoflook opgraven. Eindelijk kwam hulp opdagen uit Salt lake City.

Aldus eindigde de beruchte handkar-tocht, welke zeker niet zoo befaamd ware geworden indien de afdeelingen slechts wat vroeger in 'tjaar op het pad hadden kunnen