is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe geheel anders het landschap van den volgenden morgen! Al slapend heeft ons de trein onbewust uit de I>ei gengten gevoerd; nu wijken de bergen al ver weg: giuishergen, die den indruk geven van verweerde hoopen grond, waarin de regen diepe voren heeft gegroefd. Zij lijzen hot weg op uit de vlakte, die een oneindigheid schijnt, en het oog vreemd aandoet, dat zoovele dagen al> gevangen was tusschen de bergglooiingen. Die vlakte is ook geheel anders dan alle tot nu toe in Amerika geziene. Zij is als een ideaal-Nederland. Overal steken omhoog als leestpluimen, Italiaansche populieren; overal is het bouwland afgezet met groen struikgewas; steeds kiuist de trein smalle kanaaltjes met snel vlietend water en met gras omzoomd. Schalksche witte huisjes schuilen weg tusschen groote boomgaarden. Dit is het vroolijkste prettigste, bedrijvigste landschap dat men zich denken kan, een paradijs, een land van belofte, na de woestenijen van zoo straks. Kn na een paar uur sporeus houdt de trein stil in het moderne Zion: van alle westersche steden de meest landelijk schoone, en welker breede straten omzoomd zijn met statig, zwaar groen.

Slechts zeer kort werd in stad vertoefd: want groote plakkaten kondigden aan dat 's namiddags ter eere van den 9Nen geboortedag van Brigham Young — den in 1N77 gestorven leider der Mormonen — een feestelijke bijeenkomst zoude plaats vinden te Salt-air beach; een casino uitgebouwd in het Zoutmeer. Dat er iets feestelijks aan de hand was, bleek reeds dadelijk uit de reusachtige Amerikaansche vlag, welke over een der langszijden van den Mormonentempel was uitgespreid : dertig metei hoog, zestig meter breed, en den grijzen steenen wand geheel bedekkend. Overigens was in de stad niets van leestdiukte te bemerken, hoewel van de vijftig dui-