is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B R I G II A M V O IT N (J.

Geboren 1 Juni 1801 te Whitingham (Vt); als Mormoon gedoopt op 14 April 1832; tot een der twaalf apostelen verkozen op 14 Febr. 1835; als zendeling der Mormonen werkzaam 1839 — 41; tot president benoemd op 5 Deo. 1847; gestorven te Salt lake City op 29 Aug. 1877, nalatende 17 vrouwen, 16 zonen en 28 dochters.

ECHT OEN 00 T E N.

Jaar van Aantal laatste Sterf-

Naam en nummer. u i

ge- huwelyk. zo- doch- jaar.

boorte nen. ters. ling.

't 8 Oct. 1824 1. M. Works. 2 f 1832

1803 18 Febr. 1834 2. M. A. Angel]. 3 3 1844 /.. 1882

1822 15 Juni 184'^i 3. L. Decker. 3 4 1860 d. 1890 1824 2 Nov. 1843! 4. H. E. Cook Campbell. 1 — 1846 z.

1802 2 Nov. 1843 5. A. Adams. — — 1880

1828 8 Mei 1844 6. C. Decker, 2 3 1861 d. I8S9

zuster van L. Decker.

1815 ? 1S44 7. L. Beman, weduwe 2 2 1848 d. 1850 van den profeet Smith.

1814 lOSept. 1844 8. C. Ch. Ross. 1 3 1854 d. 1858

1824 ? Sept. 1844 9. E. D. Partridge, 2 5 1862 d.

wed: van profeet Smith.

1815 2 Nov. 1844 10. S. Snively. — -- — 1892

1816 ? Febr. 1845 11. O. Grey Frost, — — — 1845

wed: van profeet Smith.

'( 30 April 1845 12. E. Free 4 6 1864 d. 1875

1823 'i 1845 13. M. I'ierce, weduwe. 1 — 1854 z.

1821 26 Jan. 1846 14. N. K. J. Carter, wed: — — —

1829 ? Jan. 1846 15. E. Rockwood. — — — 1866 ? ? Jan. 1846 16. M. Lawrence, — — 1848?

wed: van profeet Smith.

1822 21 Jan. 1846 17. M. Bowker. — — — 1890

1825 14 Oct. 1846.18. M. M. Alley. 1 1 1850 d. 1852

1830 ?Maart 1847 19. L. Bigelow. — 3 1863 d. 1821 1848?20. /. D. Huntington, — 1 1850 d.

wed : van profeet Smith .

1804 29 Juni 1849 21. E. R. Snow, — — — 1887 wed: van profeet Smith.

? 3 Oct. 1850 22. E. Burgess. 1 —- 1853 z.

? ? 23. H. Barney, gescheiden 1 — 1863 z.

vrouw met 4 kinderen.

1838 24 Jan. 186324. II. A. Folsom. — —

1844 8 Jan. 1865 25. M. van Cott. 1 1870 d. 1884

184 1 6 April 1868 26. A. E. Webb, geschei- — -— in 1875 van B. Y.

den vrouw met 2 kinderen. gescheiden.

groot totaal 22 34