is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen tot stand brengen, die heeft te gaan niet naar Miehigan, doch naar hetgeen wij noemen Utali', en de bewoners zeiven Deseret: liet land van de honingbij, de vestiging der „Latter-Day Saints".

O, ik weet het wel: reeds liet woord Mormoon uit te spreken, staat gelijk niet in gedachte bij slecht gezelschap te verwijlen, en zeker zoude het te gewaagd zijn u eenige oogenblikken te onderhouden over dat opmerkelijke verschijnsel op theologisch-sociaal gebied, hetwelk Mormonisme heet, indien niet de gebeurtenissen van den jongsten tijd vooral den Nederlander lmdden geleerd hoezeer men er zich voor moet wachten om enkel op hooren zeggen een vonnis te vellen. Is toch niet bijna geheel Engeland door couranten en boeken tot de overtuiging gebracht dat niets in domheid, onbeschaafdheid en gemeenheid overtreft dat volk in Zuid-Afrika, hetwelk aan ons, stamgenooten, de bewaarders toeschijnt der OudTestamentische deugden: een volk van landbouwers, wandelende voor den Heer? En waarom die afkeer van de Transvalere ? Is het om wat zij doen, dan wel om wat zij zijn? Is het niet omdat zij een Staat vormen naast dien Staat, die niet vrijheid voor allen op de lippen, in werkelijkheid alleen zich zeiven duldt; die heerschen wil, het koste wat het koste, en dus geen voorwendsel versmaadt om tot het doel te geraken?

Wie de geschiedenis van de Transvaal begrijpt, kent ook zonder verder lezen die der Mormonen. Voor ons, die slechts van uit de verte en oppervlakkig zien, moge Mormonendom veelwijverij zijn en niets anders, voor wie dieper in liet wezen der zaak doordringt, is het Mormo-

1 Spreek uit Ioete.