is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bejakken — die zich hier tracht te nestelen, hebben besloten door alle mogelijke middelen hen te verdrijven. En wel om de navolgende redenen: godslasterlijk beweren zij persoonlijk gemeenschap te houden met het Opperwezen, openbaringen te ontvangen, wonderen te kunnen doen, zieken te genezen, duivelen uit te werpen, en dergelijke waanbeelden meer; zij zijn het uitvaagsel der maatschappij bij elkaar gebracht door leiders met bijoogmerken; zij zijn lui en vol ondeugden. Zij zijn haveloos. Zij plegen gemeenschap met slaven en vrijgelatenen. Zij verklaren dat liet land der Indiaansche stammen hun toebehoort als goddelijk erfdeel".

Eindelijk komt de aap uit de mouw! Gelijk wegens het postscriptum de vrouwenbrief wordt geschreven, zoo is 0111 die laatste beschuldiging het geheele manifest opgesteld: arm en haveloos mochten de Mormonen zijn, bijeengeraapt uit de laagste standen der maatschappij — de omwonenden stonden geen haar hooger, en wat ordentelijkheid betreft, vele meters beneden hun peil; doch de eigenlijke grief was deze: dat zij door het van allerwege toestroomen van bekeerden, weldra de machtigsten zouden zijn, en dan zeker niet schromen het erfdeel — dat zij beweerden hun door God te zijn toegedacht — inderdaad te nemen. Het was niet een strijd op godsdienstig terrein , maar een worsteling om landbezit. Geen wonder dan ook dat republikeinen en democraten als één man opstonden tegen de Mormonen, en gewapender hand hun goed recht trachtten te bewijzen. De Mormonen boden tegenstand ; van weerszijden vielen enkele dooden. Toen riep de gouverneur van Missouri de gewapende macht ter hulpe, en liet zich onder voorgeven van bescherming te zullen verleenen, de wapenen der Mormonen uitleveren, ^u was verdere tegenstand hopeloos; de bedrogenen