is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vijftien honderdtal — vluchtten naar alle kanten; en om wederkomst voor goed onmogelijk te maken, staken de verbondenen de verlaten woningen — drie honderd huizen — in brand.

Wat aldus te Independence geschiedde in het klein, wordt enkele jaren later een honderdtal kilometers noordwaarts herhaald: Geheel Missouri komt in opstand (1.S38) 011 <le staatstroepen, ter bescherming opgeroepen, helpen de vervolgers 0111 de Mormonen op te jagen. Langer verblijf in dien Staat is dus onmogelijk geworden; midden in den winter moeten zij opbreken en blijft hun niets anders over dan weer oostwaarts te gaan — want toenmaals strekte het Westen zich niet verder uit dan Missouri. Nu dus naar Illinois!

Houd wel in gedachte dat er noch tijdens de eerste , noch tijdens de tweede vervolging van veelwijverij sprake was. De broodnijd kon toenmaals nog niet de leuze doen weerklinken, welke de vernietiging der Mormonen tot christenplicht maakte. Maar ook zonder die leuze weet een Christen zich te redden.

Nu stichtten de ten tweeden male verdrevenen een nieuwe groote nederzetting te Nauvoo (niet ver van Keokuk). Ziehier wat een dagblad uit dien tijd schrijft: (de St. Louis Atlas, 1S41.)

Betreffende) liet volk te Nauvoo lieersehen grove wanbegrippen. Het zielenaantal bedraagt thans tussohen acht- en negen duizend; liet is derhalve de grootste stad in Illinois. (Let wel op dat „grootste"!) Zij zijn zeer ondernemend, vlijtig en spaarzaam Wat fatsoen betreft, staan zij minstens gelijk met de andere burgers van dezen Staat; al moet toegegeven worden dat zij in sommige opzichten zeer zonderliug zijn. Want iiun godsdienst is nooli die der Boedisten, noch die der Maliomedanen, .[oden of Christenen; doch zij houden vol dat hun geloof geenerlei ondeugd ot onzedelijkheid aanmoedigt, gehoorzaamheid aan