is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wetten en zeilen des lands voorsolirijft, en geen veelwjjverjj of gemeenschappelijk bezit van goederen toelaat. Zij gebruiken geen sterken drank, en hebben bjjna allen een afschuw van tabak.

Het kouit ons voor, dat liet bezwaarlijk aangaat de Mormonen het land uit te jagen, op grond dat zij geen whisky drinken en geen tabak pruimen; doch in alle geval raden wij aan de zaak eerst rijpelijk te overwegen, en hopen wij dat althans hunne rechters geen vonnis zullen vellen alvorens zij hun eigen whisky- 011 sigareudaiupen hebben weggeslapen.

Een ander schrijver, die in 1>S43 uittoog met het vaste voornemen om naar ongerechtigheden te speuren, komt tot zijne eigen verbazing eveneens platzak thuis:

„Ik keek te vergeefs uit naar iets dat naar onzedelijkheid geleek, en was evenzeer verwonderd als aangenaam gestemd wegens het mislukken van mijn onderzoek. Op straat zag ik leegloopers noch dronkaards; geen boeventronies kwam ik tegen, vlegels noch onbeschaamden. Ik hoorde nooit vloeken, ik zag geen gluiperige gezichten; ieder was beleefd, opgewekt en bedrijvig."

\ an veelwijverij was dus ook toen nog geen sprake. .. . Doch wat behelsde dan toch die godsdienst, welke noch joodsch, noch christelijk was? Feitelijk was hun godsdiensteen mengsel van beide: de Mormonen geloofden alles. Zij namen het Oude Testament aan en het Nieuwe. Maar daarenboven nog ééne openbaring: het boek van Mormon.

De lotgevallen van dat boek van Mormon zijn.— voor zoover kan worden nagegaan — in hooge mate fantastisch. In 1830 werd het gedrukt en uitgegeven. Zekere heer Spaulding hoort bij toeval een gedeelte uit dat voorgewend profetisch geschrift: „Maar dat ken ik —roept hij verbaasd uit: mijn overleden broeder, de dominee heeft dat geschreven! Die was een ijverig snuffelaar naar oudheden, en vooral hield hem bezig de vraag: wie zijn