is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smaad, wolken zij hierom te verduren luidden; en als martelaars van echten Moede, dankten zij God, dat Hij lien waardig achtte zóó zeer door de wereld te worden verguisd.

V

Met die veelvoudige huwelijken zal ik u niet verder bezighouden. Polygamie en polyandrie zijn in alle staten van Europa nog te zeer in zwang, dan dat het noodig zij omtrent zulke onderwerpen licht te halen uit het verre westen. Charih' bieu ordonnée commence par xoi-mnne. En de lotgevallen van den profeet Joseph Smith zijn eveneens te weinig belangrijk om daarbij verder stil te staan.

Met diens dood eindigde echter een tijdperk van betrekkelijke rust en welvaart, en ving een nieuw tijdperk aan van zwerven en vervolgd worden. De profeet werd veriade! lij!-. vermoord in de staatsgevangenis, waarin hij was opgesloten als hebbende geschonden de vrijheid.... deidrukpers! Want als burgemeester van Nauvoo bad bij overeenkomstig een raadsbesluit, de uitgifte van een min of meer pornografisch blad verhinderd. Die moord, onder de oogen der militaire macht geschied, voorspelde voldoende aan de overigen wat hun te wachten stond, indien zij in die streken bleven; en dus gaven de Mormonen Nauvoo op — een stad waaraan zij veel ten koste hadden gt legd. alleen reeds hun tempel vertegenwoordigde een waarde van twee en een half millioen gulden I

Westwaarts trokken zij dus, de wildernis in; eigenlijk niet wetende waarheen. Elk oord ware hun goed, mits zóó afgelegen, dat geen ongeloovigen de lust koude bekruipen óók daarheen te trekken. Want naburen be-