is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekenden voor lien: vervolgers. Bittere ervaring, reeds op zoovele plaatsen verkregen: Independence, FarWest, Nanvoo! — En inderdaad vonden zij zich dan ook in de vallei van Utah — waar zij toen zich nederzetten — zóózeer afgesloten van de gemeenschap, dat wederom op de wijze der eerste volken, ruilen in de plaats trad van koopen. Dikwijls hadden in die eerste jaren van de vestiging te Salt lakt' City welvarende kolonisten geen enkelen dollar specie in huis. Had een Mormoonsche boer bijv. kleederen noodig voor zijn huisgezin, dan ging hij naar wie in manufacturen handelde, en kwam met dezen overeen hem in ruil voor de benoodigde stof een zeker aantal vrachten hout te leveren. Had de boer zelf dat hout niet, dan moest hij bij een buurman aankloppen, en eerst diens hout ruilen, bijv. voor boter en kippen. Misschien had die buur geen kippen of boter noodig, maar grint voor zijn weg; dan moest de eerste boer iemand uitvinden, genegen om zijn boter en eieren tegen grint te ruilen; vervolgens ontving hij hout voor grint; en dit aan den winkelier brengende, werd zoo eindelijk zijne familie gekleed.

Voor een toegangsbiljet tot de komedie werden bijvoorbeeld een paar bloemkoolen aan de kas geofferd; voor lmlp op 't veld eenige watermeloenen; en zelfs de belastingen werden in den regel aan den Kerk-Staat in natura betaald.

Vele jaren duurde «leze toestand, en wellicht zouden de Mormonen nimmer tot aanzien en macht zijn gekomen, indien niet eene reeks omstandigheden — van welke sommige aanvankelijk hunnen ondergang schenen te voorspellen — zich ten hunnen gunste hadden gekeerd; wat hen dan ook zeker niet weinig sterkte in het geloof dat zij waren een uitverkoren volk.