is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de eerste plaats: het uitbreken van de Californisclie goudkoorts. Deze prikkelde de avonturiers van het Oosten voldoende om hen de gevaren en vermoeienissen van den toeninaligen langen tocht over land, licht te doen tellen. En Utah lag toevalligerwijze half weg liet Oosten en het Westen. Daar werd dus halt gehouden; nieuwe voorraad ingekocht, en voor een spotprijs van de hand gedaan wat de zware gang door de prairieën en de Rocky Mountains geleerd had, dat toch niet verder kon worden medegesleept. Zoo werden de Mormonen van uitsluitend landbouwend volk, tevens handeldrijvers; en deze nieuw-Israëlieten opkoopers, even als lmnne oudtestamentische voorgangers.

Doch hoe krachtig én de discipline én het geloof' der Mormonen was, wordt wel het best hierdoor bewezen: «lat die algemeene stroom naar het goudland — die in het Oosten tot zelfs professors uit hunne katheders, en geestelijken van hunne predikstoelen spoelde — niet in staat was hen te doen verwikken. Rustig bleven zij ter plaatse den landbouw beoefenen.

En Brigham Young — die tot Smith's opvolger was gekozen— en krachtig het regiment voerde, hield zelfs zooveel mogelijk tegen het zoeken naar delfstoffen — vooral naar goud — in den eigen bodem van Utah. Want deze geniale leider van menschen besefte maar al te goed het gevaar, dat nu dreigt de ondergang te worden van Transvaal: de stroom van goudzoekers zoude niet te keeren zijn geweest , indien het eenmaal bekend ware geworden dat de bodem schatten bevatte. En die gelukzoekers zouden zeker het bestuur der Mormonen omvergeworpen hebben, en de belangen der landbouwers aan die der mijnspeculanten hebben opgeofferd.