is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich verbergen konden achter het masker van christelijke verontwaardiging; veelwijverij was <h ergernis geworden, en op die zwakke plek van hun harnas werden alle stooten gericht. In 1882 werd de wet-Edinunds uitgevaardigd , die in het geheele gebied der Vereenigde Staten het samenleven met meer dan eene vrouw verbood, 't zij in, 't zij buiten huwelijk. Zij ontnam tevens den polygamisten liet kiesrecht en het recht om ambten te bekleeden. Terwijl aan een vroegere wet (1802) van gelijke strekking nooit de hand was gehouden, werd deze daarentegen krachtdadig toegepast — gelukkig (merkt Bancroft op) alleen tegen de Mormonen, daar anders wel voor half mannelijk Amerika zich de poorten der gevangenissen zouden ontsloten hebben.

E11 onverzoenlijk, werd zelfs in 1887 bij eene wet een groot deel van het kerkelijk vermogen der Mormonen verbeurd verklaard.

Eindelijk moesten dan ook de Mormonen toegeven: in 1 SiJU werd door de Kerk zelve officieel de veelwijverij verboden — en eerst daarna, doch zelfs nog niet zonder dralen, werd overeenkomstig den zoo dikwijls te kennen gegeven wensch, Utah in de rij der Staten opgenomen (1896).

Is nu de strijd ten einde? Tijdens mijn verblijf in Amerika werd door Utah een Mormoon: Roberts, tot Senator verkozen. Een storm brak los door de Vereenigde Staten. Van allerwege kwamen smeekschriften in bij den Senaat om hem niet toe te laten, als zijnde polygamist — en na lang te hebben doen wachten, is hem nu onlangs definitief de toegang tot 's lands vergaderzaal ontzegd.

Doch is liet Mormonisme overwonnen? In eene groote samenkomst der baptistengemeenten in den zomer van