is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheden bevat, is uit een menschkundig oogpunt liet slot van dat huwelijk. . . met vieren, te merkwaardig om het niet eveneens hier mede te deelen:

Weken later komt Mrs. Stenhouse de beleedigde echtgenoote toevallig op straat tegen , en vraagt haar: waarom zij niet weer eens is aangekomen ?

O, zuster Stenhouse — antwoordde zij - ik ben zoo blij je te zien! Ik hel) steeds aan je gedacht, maar ik moest zoo hard werken, o zóó hard, dat ik voor niets tijd over had, zelfs niet voor afzwering van het geloof. Je begrjjpt, ik had mjjn handen vol! Als je wil maken dat een man een vrouw veronachtzaamt en genoeg van haar krijgt, dan is 't beste om een nog bekoorlijker vrouw op zijn weg te plaatsen. Derhalve dacht ik nog eens goed na, en besloot - 't kostte wat het kostte-op staan den voet een andere vrouw voor mijn man te vinden, 't Kon me nn niet schelen of ze jong of oud was, mooi of leelijk, als ze maar dat roode creatuur den bons deed geven. Ik zocht de heele stad door, en vloog hierheen en daarheen, alleen om zijnentwil, hoewel hij er mjj nooit dankbaar voor was. En nu, eindelijk, heb ik — geloof ik — werkelijk het meisje gevonden, dat ik noodig heb. Ze is op en top brunette: ravenzwart haar, pikzwarte oogen, donkere gelaatskleur. Als hij haar trouwt - en hij zal haar trouwen - dan zal ze hem een prettig leventje doen leiden, als lijkt ze een lievertje; dat verzeker ik je! Voor geen geld van de wereld zou ik in zijn schoenen willen staan, als zij zijne vrouw is geworden! Maar ik weet dat ik haar meester kan blijven, want ik heb een boteren kijk op karakters, en heb mjj zelf beter in de maoht. Zij zul juffer Charlotte op haar plaats zetten, en zorgen dat He"" dat ook doet. 't Zal hem goed doen; ik doe het alles 0111 zijn bestwil - volstrekt niet uit ijverzucht of omdat ik ontstemd zou zijn; dat begrijp je wel.

Naar liet bleek, was inderdaad dit plan om de eene vrouw tegen de andere uit te spelen, in dit geval een probaat middel, want waarlijk, zes maanden na dit laatste gesprek, trouwde Henri de brunette, en zij en hare kastanje-bruine voorgangster vormden een belangwekkende tegenstelling, als zjj bjj toeval eens met haren gezamenlyken man in het openbaar verschenen. Heel veel vriendschap ging er niet tussohen hen verloren.

Na aldus te zijn geslaagd en haren Henri - zooals zij zeide tot