is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't oog vau de opzichthebbenden dan elders, was dat antwoord bevredigend voor mijne opvatting der beschaving; maar een juist antwoord hm dit niet zijn, als passende niet bij hunne beschavings-opvatting. Steunende op het Oude Testament, is de dans— wel verre van een abominatie te zijn, zooals bij zoovele orthodoxen in ons halfrond 1 — voor de heiligen der jongste dagen een uiting van het gelooi. Zoo dansten Israël's koningen voor de arke des verbonds!

Kn niet enkel in tijden van vreugde dansen de Mormonen: Verwonderd keek het volk van Iowa toe, als op den eersten avond na den uittocht uit Xauvoo, het kamp was opgeslagen, en na het algemeen gebed, een dans volgde. En toch zal het hart niet van vreugde hebben opgesprongen; die ballingen lieten achter de vrucht van jaren harden arbeid: een geheele stad, honderde boerderijen; alles tegen spotprijzen verkocht — en vóór hen lag de eindelooze prairie, en in bar seizoen een tocht naar 't onbekende.

Ie \\ inter Quarters waar zij toen het voorjaar afwachtten, ging Brigham Young zelf voor in den dans, ten einde aan de Gemeente te toonen hoe het betaamde vooi 't aangezicht des Heeren te dansen. En op het Kerstfeest dansten zelfs bijna honderdjarigen.

Zingen, dansen en zich verheugen, beschouwden deze ballingen als een heiligen plicht; doch alleen reinen des harten mochten dien vervullen. Op wie de kerkban rustte, en zij die sterken drank verkochten of andere ongerechtigheden bedreven, waren buitengesloten.

Aldus spreekt de Kerk bij gelegenheid van het Kerst-

1 De Ned. Herv. predikant Haspels, „de pastorie van Noddebü" vertalende uit het Deenseh, verontschuldigt zich zelfs in liet voorbeïichr dat hij een onschuldig dansje in die Luthersche pastorie heeft geschrapt, als aan Hollanders te onvoegzaam toeschijnende.