is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VV oning-en der dooden, woningen der levenden.

I

KKRKHOVEN TE RlCHMONI>.

Ik dwaal gaarne rond op kerkhoven: Er heerscht daar zulk een bijzondere rust. Ook wordt er minder gelogen — het beitelen in steen is duur. En niet zoo luide, en althans niet ten eigen bate. Wat doet het er trouwens toe of grafsteenen deugden vermelden waaraan geen levende ziel geloott ? Hoogstens leest ze over eenige eeuwen een archeoloog, en deze zal om die lang verloren verliezen geen tranen storten. En de zon laat er zich niet door bedotten: die heeft het trouwens te druk met bloemknoppen te openen en met vlinders te lokken! Voor de maan en de schuchtere sterretjes zijn ze daarentegen een uitkomst: die verdrijven 'snachts met de opschriften de verveling hunner eenzaamheid.

\Y aarom toch worden op grafzerken namen en titels voluit vermeld, als in een steenen dagbladannonce — een advertentie bij abonnement, die telkens als men de krant opneemt, opduikt terzelfder plaatse? Aanvangletters zijn voldoende voor wie twijfelt waar zijn doode rust (alsof men ooit twijfelde!); voor de anderen blijve de zerk een raadsel. En wil men dooden eeren, dan niet