is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houtvoorraad, en zoo heeft ook dit materiaal tot een eigen stijl aanleiding gegeven. Ja, zóó zeer zijn de afstammelingen der pioniers aan den houtbouw gehecht gebleven, dat voor de weinige huizen, welke in de vorige eeuw in baksteen werden opgetrokken, het materiaal per schip uit Nederland of Engeland was aan te voeren; en eerst in den allerlaat.-ten tijd ziet Amerika inrichtingen verrijzen tot het vervaardigen van dat meest hechte der bindmiddelen: liet portland cement, zonder hetwelk de Europeesche architect als het ware niet meer leven kan.

Hij den bouw in hout was de Renaissauce-stijl de meest aangewezene. Doch ook hier is de Amerikaansche geest werkzaam geweest; slechts de meest noodzakelijke geledingen zijn overgebleven, en deze zóó vereenvoudigd, dat zij als het ware schematisch zijn geworden. Meer door sterke tegenstelling van kleuren, dan wel door werking van schaduwen wordt dan ook levendigheid gegeven aan den gevel. En deze is -- op de lagesteenen voetingna (welke meestal van onbehouwen steenbrokken wordt opgetrokken) geheel van hout. Van hout zijn niet enkel de opgaande wanden, maar ook de dakbedekking; en wat bijzonder treft: het materiaal is steeds tot zeer kleine afmetingen teruggebracht ; geheel anders dus dan men in zulk boschrijk land zoude verwachten. Vermoedelijk hebben verschillende redenen hiertoe samengewerkt: In de eerste plaats het moeielijk vervoer der gekapte hoornen. Op het heuvelachtig terrein der bosschen zijn kleinere boomstukken gemakkelijker te vervoeren, en deze klemmen bij het dwarsstrooms afdrijven ook minder licht tegen de wederzijdsche oevers van het bergriviertje, waarin ze een voor een gestort worden, om dan — aan hun lot overgelaten — te vlotten naar den zaagmolen welke lager op stroom is gelegen. Dan ook maakt de buitengewone