is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droogte van hot klimaat het wenschelijk de planken zóó smal te nemen dat „trekken" niet hinderlijk zij. En een zeer voorname reden zal wel gelegen zijn in de betrekkelijk niet groote afmetingen der meeste boomen. Want men maakt zich een verkeerde voorstelling van de Amerikaansche oerbosschen, door die beplant te denken met de woudreuzen van Californië — deze dienen enkel voor reclame. In den regel zijn de boomen wel wat rijziger, maar niet zooveel zwaarder dan die der Europeesche bossclien: boschbrand en storm nemen het werk van den houtaankap over. Zoo komt het dat de planken waarmede de opstaande wanden horizontaal zijn bekleed, slechts een tiental centimeters over elkander heensteken; de kleine schaduw welke dit overstek vormt, lijnt die gevels even regelmatig en rustig — misschien zelfs rustiger — dan onze baksteenen voegen. Houten leitjes — uit afval van planken geschaafd — dekken het dak.

Hel zijn de kleuren, waarmede het hout — Hollandseh keurig — wordt geverfd. De opstaande wanden bijvoorbeeld oranje geel; de architectonische geledingen (lijsten om deuren en ramen, kolommen der veranda's, kroonlijsten, enz.) hel wit; het geheele dak mosgroen. -Somwijlen laat men de beplanking ongeverfd wat in dit droge klimaat ongestraft kan geschieden: door verweering neemt het dan een zilvergrijze tint aan. Elders worden slechts de geledingen geverfd: bijvoorbeeld flesschengroen of leerkleurig. Felle kleuren zijn trouwens niet hinderlijk, eerder noodig om in harmonie te blijven met de felle kleuren der natuur aldaar: het groen van boomen en weiden is er zóó veel harder, dat het den Nederlander eerst pijn doet; terwijl hem daarentegen, eenmaal eraan gewend, in eigen land teruggekeerd liet Ilollandsche landschap toe ~eliijnt als dooi- den inkt gehaald.