is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijden open slaan, en worden door een veer steeds in den gesloten stand teruggebracht; de dienstbare kan dus, zelfs ui heeft zij beide handen vol, van de keuken door de pantry de eetkamer bereiken, zonder dat keukenluclit doordringt; die pantry is dus als het ware een sluis.

Op de verdieping bevinden zich de slaapkamers, de onmisbare badkamer, en daar — of anders halverwege op liet trapbordes, zichtbaar uit de hal, en aan deze nog meer teekening gevende: het vertrek van den heer des huizes, zijn „hol" (den).

In vele opzichten — zooals uit het bovenstaande blijkt — gelijkt dus het Amerikaansche huis op het Engelsche landhuis; doch in vele opzichten ook wijkt het er van af. 1 De vorm der ramen doet geenszins aan de Engelsche bay-windows denken — geen breede, lage openingen, zooals bijna elk Britsch landhuis aanwijst; de ramen verraden eerder een Ilollandsche afkomst: slechts zijn de Amerikaansche architecten zeer terecht niet medegegaan met de negentiende eeuwsche Nederlandsche vakge noo ten , die op grond eener onbekende aesthetica het zoogenaamde kalf, inplaats van ongeveer halverwege de raamhoogte, naar het bovenste derde deel hebben doen verhuizen, en zoodoende door een gril, honderdduizende, neen millioenen landgenooten beletten door het hoog open schuiven der ramen voldoende frissclie lucht in te laten. Wanneer toch zal deze on-mode uit ons land verdwijnen? Ik vrees: niet eerder dan de te lage Nederlandsche schoorsteen mantel, waaronder sedert menschen heugenis nooit een Nederlandsche kachel heeft gepast; zoodat deze dan ook steeds ver vóór de sombere,

1 Ook de lage verdiepingen heeft liet Amerikaansche huis met het Engelsche gemeen: begane grond '2,90 M. hoog; eerste verdieping 2,74 M.