is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiezen vormen, meer massief dan slank, < 1 ie den indruk geven van groote stevigheid en rust. Het dak spreekt in den regel meer dan de opgaande muren; en de terzijde gestelde zware korte toren is gedekt met een zeer lage dakpvraniide, zonder eenige versiering. Zoo herinnert het uitwendige minder aan den mensch.

Doch die eenvoud van buiten wordt niet in liet inwendige teruggevonden — haast had ik neergeschreven: van binnen is niets nagelaten om oog en oor te streelen. Doch zulk een schampscheut zoude te zeer verraden den Nederlandschen ge witten, over ge witten en herwitten Protestant! Toch zal ieder die het eerst zulk een bedehuis betreedt, vreemd opzien bij die gioote weelde aan zachte vloerkleeden, aan fiuweelen kussens op ruime banken, aan kleurige wand- en zolderversiering; hoewel alles getuigende van fijnen smaak. Maar hartverheffend — voor hem bij wien muziek spreekt tot het gemoed — is de koorzang, al wordt die weliswaar betaald, en is soms de verfijning te ver gedreven; zooals waar na het Amen van den voorganger in den gebede, op dat woord als een zachtkens wegstervende echo wordt gemoduleerd.

Doch welbeschouwd, bewijst dit alles slechts dat de vrije Amerikaan ook in dezen meer aan vormen hecht, dan de

bewoner van de voormalige Republiek der lage landen

iets dat echter niet met vormendienst worde verward.

En ongetwijfeld is veel van hetgeen in dezen treft, toe te schrijven aan de omstandigheid, dat de Kerk — niet op staatssubsidiën steunende, en in den regel geen vermogen bezittende — meer voeling moet houden niet de kudde welke zij hoedt: een volgzaam leider moet wezen. Wellicht gaat zij daarin te ver, wanneer — zooals tijdens mijn verblijf in New-^ ork voorviel — de jongelingsschap gelegenheid wordt gegeven zich des avonds in de onder-