is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(la pte verloopt — wordt natuurlijk geheel leeg gegraven, doch ten einde op verschillende diepten tegelijkertijd te kunnen arbeiden, is telkens op afstanden van dertig nieter (in loodrechte richting gemeten) uit den mijnput in waterpasse richting een mijngang gehouwen. Van uit die mijngangen wordt dan schuins naar boven toe gewerkt, en het losgestootene naar beneden gestort, om dan in kleine handwagens naar de hoofdschacht te worden vervoerd. Daar wordt dan de kar op den heffer gezet, en deze naar de oppervlakte geheschen.

Keurig zijn die mijngangen met vierkant bezaagd hout gestut; zij zijn een manslengte breed, en zóó hoog dat een lang manspersoon die ongebukt kan betreden. \ oor luchtverversching is uitstekend gezorgd, en de < tipple creek-mijnen zijn inderdaad paleis-mijnen.

Niet overal is de toestand zoo benijdenswaardig: in de Comstock mijn — «licht bij de straks beschreven stoomboot-bronnen — nadert men te dicht het heete onderaardsche water; daar klimt de temperatuur tot meer dan 100" Fahrenheit, en verbiedt de hitte feitelijk het verder doordringen.

Niet steeds wordt het erts de hoofdschacht uit tot aan de oppervlakte opgeheschen; soms, als de gelegenheid gunstig is, boort men een tunnel horizontaal door den berg, om zoodoende dadelijk op een lager punt deiglooiing uit te komen. Zulk een tunnel is kostbaar; maar menigmaal is wat te verwijderen valt, zóó goudhoudend, dat de tunnel de eigen uitgaven goedmaakt. Zoo is thans een tunnel onderhanden ten behoeve deidirecte spoorwegverbinding tusschen Cripple creek en C'ulorado Springs-, welke een lengte van vijf uren gaans zal \eikrijgen en waarvan de kosten op vijftig millioen gulden worden geraamd; doch men hoopt die uitgave