is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besloten liein in liet oog te houden en te trachten hem tot aanwijzing van de rjjke ader te bewegen. Want deze was nog niet gevonden. Daarom zette men hem weer in „de Hoop" aan 't werk.

liïj stukjes en brokjes en onder belofte van niet aangeklaagd te zullen worden vertelde de/.e man nu hoe alles in liet werk was gegaan; doch 0111 zijn verhaal te begrijpen, dient men te weten dat somwijlen in die soort van mijnen plotseling verzakkingen voorkomen. De galerijen toch worden niet in het harde moedergesteente geboord, maar volgen zooveel mogelijk de ader — de rotsspleet dus waarin zich heeft neergezet het goudhoudend kwarts. Deze vormt naar gelang van omstandigheden een min of meer zachte massa, van steenhard af tot aarde, ja zelfs modder, toe. Aangezien de spleten veelal loodrecht, of bijna loodrecht naar beneden gaan, rust dus boven up den top van de horizontale mijngang — die dan ook geheel met hout is bekleed en gestut — een zeer liooge schacht van die losse massa, welke door de wrijving geklemd blijft tusschen de wanden van de rotsspleet. Maakt echter het van boven sijpelend water die wanden glibberig, en wordt dus de wrijving opgeheven, dan drukt plotseling een ontzettend gewicht op de houten bekleeding der mijngaanderij, en deze stort in.

Zoo bezochten wij een kopermijn te Butte, waar eensklaps de ader in werking was geraakt over honderd nieter hoogte. Men was toen de gevaarlijke plaats omgetrokken door een nieuwe mijngaanderij in het moedergesteente te boren; wat de eigenaren op honderd vijf en twintig duizend gulden was komen te staan.

Niet altijd echter wordt de top ingedrukt, somwijlen zijn het de zijwanden; want de niet hout bekleede mijn-