is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roemd door haar groot orgel, in Hoorn verkoopt men kaas, in Deventer koek? Wat moet die schoolvosserij onbewust diepen indruk gemaakt hebben, dat nu, meer dan veertig jaren later, de eerste gedachte welke opkwam bij het doorsnuffelen eener Amerikaansche geografie, deze was: Hé, hoe prettig voor Amerikaansche kinderen, dat niemand ze dwingen kan tot localiseeren van voor hen zinledige bijzonderheden! Spat met de pen inktstippen over de kaart van de Vereenigde Staten, en gij kunt op goed geluk aanwijzen: hier ligt een loodmijn, daar wordt kwikzilver gewonnen, ginds goud. En in alle steden vindt men alle takken van nijverheid; en den hemel zij dank, New-York is geen koek-specialiteit en Chicago verkoopt geen kaas!

Doch zetten wij ons die oude ergernis uit het hoofd; gaan wij liever ons verpoozen daar waar diezelfde klachten, welke het goud uitloogden uit plutonische gesteenten — bij gebrek aan ernstiger taak wisten te scheppen, spelen der wijze, de mooiste, fijnste, vroolijkste kleuren, een kleurenparadijs: Yellowstone park, eenig verschijnsel ter wereld, wonderbaarlijke mengeling van grootheid en koketterie.

II

YELLOWSTONE PARK.

„Park doet denken aan omheinde ruimte. In Amerika gebruikt men echter dit woord als soortnaam voor groote uitgestrektheden, welke een min of meer vlak bekken \ormen, waaromheen hooge bergen oprijzen.

Van omheining zoude trouwens hij Yellowstone park