is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheiligd. Van heinde en ver kwamen daar de Indianen ten einde van de glasscherven pijlpunten te vervaardigen; de rots was tot onzijdigen grond verklaard, en alle stammen konden zich daar in vrede van hun jachtmateriaal voorzien.

Het Norris bekken ligt van de Mammotli bronnen bijna even ver als Zutphen van Arnhem. Daar liggen over een vijftien honderdtal bunders heete bronnen en geysers verspreid; maar ten deele verbergen zij zich op de heuvelglooiingen in de dennenbossclien. Een onderdeel echter van dit bekken, — ter plaatse waar de rijweg over een kalen heuvel loopt — maakt een niet te vergeten indruk : Van af den weg blikt men in een vrij diep dal, een kom van — naar gissing — driehonderd meter middellijn, de glooiingen met dennen begroeid. Door een bres in die groene omringing stroomt af als een rivier met verstijfde wateren, wat op het oog schijnt een kalkbrij; opgedroogd, is deze massa krijtwit, doch waar er bronwater over heen vloeit, glanst ze als vochtig strand waarvan zich zoo even de vloed heeft teruggetrokken. Midden tusschen die breede helwitte brijstroomen: fel roode, haast vermiljoene, smallere strepen; elders weer hel groene. Over de brij verspreid: plassen als van regenwater, doch die zacht dampen en zeer verschillend van kleur zijn: enkele troebel blauw-wit, als kalkmelk; andere rein azuur of zeegroen, al naarmate zij het licht weerkaatsen. Sommige zelfs somber van tint: roodbruin. En om en in die plassen telkens opspuitend fonteintjes — de afstand waarop zij gezien worden, en de volkomen afwezigheid op die vlakte van voorwerpen waarnaar hare hoogte is af te meten, zijn oorzaak dat men niet weet of zij groot of klein zijn. Het geheel doet denken aan een poel met natten afval van een reusachtige fabriek van scheikundige stoffen, welke — voor het oog ver-