is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en die verantwoordelijk is voor liet betamelijk gedrag van zijn vrachtje. Dat laatste is zeer practisch; en onvermijdelijk, aangezien de geheele politiemacht in liet park uit een honderdtal cavaleristen bestaat — wat voor een oppervlakte zoo groot als half Nederland, zeker niet veel is te noemen.

L>ie bewaking zoude dan ook onvoldoende zijn indien Yellowstone park wat dichter bij de bewoonde wereld lag, of indien er meer wegen heen leidden of er door liepen. Maar nu is de controle betrekkelijk gemakkelijk: Bij het binnenrijden van het park meldt men zich bij het militair bureau dat aan den ingang ligt; zoo ook schrijft men zijn naam in het register der militaire posten, welke bij de meest merkwaardige punten van het park zijn gevestigd. IJij liet verlaten van liet park meldt men zich weder af. Dit alles geschiedt niet enkel in liet behing van de openbare orde, doch ook in het eigen belang van den reiziger: Mocht deze soms verdwalen, dan weet men ten minste, als na eenigen tijd navraag wordt gedaan, of hij in het park is te zoeken, al dan niet.

Toch kan aangeraden worden geen overbodige kostbaarheden mede te nemen op den tocht door het park. Wit als een doek werd onze koetsier, toen — waar in nauwen bergpas de weg om een scherpen hoek sloeg — drie ruiters kwamen aangereden, 't Bleek echter goed volk: twee militairen, die een strooper hadden opgepakt. Doch wie hunner de gevangene en wie de begeleiders waren, kon alleen een ingewijde uitmaken; noch in houding, noch in kleedij of gelaatstrekken was verschil merkbaar. Dit worde geenszins als een beleediging der militaire macht beschouwt: integendeel, ik juich zeer toe de Amerikaansche mode 0111 mili-