is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tairen niet dan bij deftige gelegenheden in apenrokjes te steken: hun losse kleedij staat dien jongen kerels vrij wat krijgshaftiger. En de breedgerande slappe hoed — niet ter zijde, als zeer bescheiden merkteeken, twee vergulde gekruiste karabijnen — is ongetwijfeld schilderachtiger en praktischer hoofddeksel dan de Europeesche koetsierspet.

Ook zoo'n strooper, hoog in die bergen, is geen gewone broodjager: zijn doel is bisons te schieten, want hun kop is voor liefhebbers meerdere honderde dollars waard. Behalve in Yellowstone park toch, worden in de Vereenigde Staten er genoegzaam geen meer gevonden van een diersoort, welke vóór vijftig jaar het gelieele Mississippi-bekken ten westen van <lie rivier bevolkte, en zelfs nog een kwart eeuw geleden vele millioenen koppen telde. Zóózeer weet de Caucasier huis te houden in de voorraadschuur der natuur!

Ten slotte werd nog even den Grand Canon bezocht — liet groote meer was tijdens ons verblijf in het Park niet te bereiken: de wegen daarheen lagen nog te diep onder de sneeuw bedolven. Trouwens op den weg van Norris-basin naar den Canon lag de sneeuw ook nog een paar voeten hoog, en was naast het rijtuig te gaan. Doch hierdoor leerden wij de sporen van beren, panters en elanden kennen, en vooral de laatste waardeeren. Want waar deze reuzenbellen blijkbaar er den draf in gezet hadden, was de sneeuw hard genoeg om ons te dragen, terwijl wij overal elders kniediep zakten door de witte massa.

De Grand Canon is een gleuf in tamelijk vlak land; zij is door het water van de Yellowstone rivier in den loop der eeuwen gegraven in het zachte vulkanisch