is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen u en ons niet zoo groot; want vonden onze voorvaderen al geen tradities, zij brachten er genoeg mede uit Europa — zelfs te veel. En aangezien die tradities kwamen uit velerlei hinden, en elke kolonie daarenboven hare eigen wordingsgeschiedenis had, zoo is oudAmerika — oostelijk Amerika — niet slechts een verzameling van Staten zéér verschillend in afmeting, maar heerschen er ook de meest verschillende meeningen, van de meest vooruitstrevende tot de meest behoudende toe; en naast geslachten, die nauwelijks van heden dagteekenen, zult gij er vinden niet minder trotsch op hun afkomst dan de meest feudale van Europa.

Doch ik neem u geenszins uw oordeel kwalijk; wij zelf zijn niet veel billijker. Acht gij alle Amerikanen half-wilden; wij, uit het oosten van ons land, hebben niet veel hooger dunk van de bewoners van het „Far-west" — en dat verre westen begint al heel dicht achter Chicago. Trouwens al reizen en trekken wij veel, in eigen land reizen wij weinig. Ook dat hebben wij van onze Europeesche voorouders overgehouden; en wat aan de westzijde van de Alleghanies ligt, is ons genoegzaam even onbekend als New-\ork aan de bewoners der oude wereld.— En hierbij drukte de spreker lichtelijk op dat woord „oude", zooals iemand doen zoude, die zonder in beleefdheid te kort te schieten, toch wil te kennen geven dat die ouderdom eenigszins tot dc kindschheid nadert.

Gij, vreemdelingen — aldus vervolgde een andere Amerikaan, die tijdelijk zijne wandeling had gestaakt, en voor de stoelen stilstaande, de ontboezeming van zijn landgenoot had aangehoord — gij beschouwt de Vereenigde Staten te zeer als één geheel, omdat bij ons die afscheidingen ontbreken, welke voor den Europeeër de volkseenheden insluiten en als het ware