is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verduidelijkte dit dooreen voorbeeld uit zijn vak: Een jongmensch wordt aangesteld opeen niet noemenswaardig salaris als jongste bediende. Hij doet zijn werk niet de uiterste nauwgezetheid; en als hij de directie om een getuigschrift zou vragen, zoude dit zeker niet anders dan bijzonder loffelijk luiden. En toch , na jaren is hij nog niet hooger geklommen. Niet dat hij gevaar loopt van te worden weggezonden, of dat men hem een beentje zal lichten; hij kan zijne betrekking behouden tot aan zijn dood toe, zoo hij dat wenscht. Maar verder brengt 11 ij het nooit. — Nu komt eenige jaren later een ander jongmensch in even ondergeschikte betrekking bij de bank. Die maakt snel bevordering. Hoe komt dat? Hij doet niet slechts zijn eigen werk goed, even goed als zijn lotgenoot, maar 11ij gebruikt ter dege ooren en oogen; merkt op wat de hoogergeplaatsten uitvoeren, en werkt zich in de zaken der bank in, alsof hij er geldelijk belang bij had. Nu gaat iemand, die eene meer verantwoordelijke betrekking bekleedt, op reis of wordt ziek. De nieuweling komt bij de directie en zegt: Ik geloof dat ik de taak van mijnheer die of die tijdens zijne afwezigheid wel zou kunnen waarnemen. Ik heb afgekeken hoe hij werkte, en mij van alles op de hoogte gesteld; en nu wilde ik wel eens zien ol ik die afdeeling niet onder de knie zou kunnen krijgen. ,, l should like to try mij hand and learn that branch at amj ratc. „ Very well", zeggen de directeuren — wc will let yoa tnj. Dat is het begin van de carrière van dien jongen. Er is alle kans dat wanneer er een betere plaats open komt, hij die krijgen zal wanneer de proef slaagt. - En in zijn nieuwe plaats kijkt hij weer rond, en brengt zich op de hoogte van wat de boven hem staanden doen. Bij de eerstkomende gelegenheid vraagt bij ook daar op de proef te mogen gesteld