is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. En zoo gaat het voort, totdat die bediende zoozeer één is geworden met de zaak, dat zijn naam van zelf op de lippen komt als er een post van gewicht is te vervullen. In de First National Bank te Chicago bijv. zijn allen zoo van onderen af begonnen.

Natuurlijk treft men bij elke bankinstelling personen aan, die al ontbreekt het hun aan de natuurlijke gave 0111 zich in de hoogte te werken, toch op prijs gesteld en goed betaald worden wegens hunne speciale geschiktheid. Doch het ergste wat iemand kan doen, vooral wanneer hij nog jong is en de wereld voor hem open ligt: is er bij te gaan zitten, „to sit down in a rut", en niet uit het karrespoor te durven. Natuurlijk wordt noch vleierei noch overgedienstigheid gevraagd; en is het evenmin aan te bevelen om onbescheiden zijn neus in een andermans zaken te steken; maar wèl is het noodig steeds goed uit de oogen zien en in alles te blijven belangstellen.

Het komt mij voor — merkte een der jongeren op — dat wij in onze Hollandsche spreektaal een woord hebben, dat die aandrift eigenlijk nog veel beter weergeeft dan het woord „gang"; maar het is minder oirbaar voor wie de Latijnsche afleiding kent. E11 „gang" past ook beter bij dames, want die ontbreekt het in Amerika eveneens allerminst aan voortvarendheid! Zoo heeft het toeval mij tafelgenoot ge maakt van een allerliefst dametje — je behoeft elkaar niet aan te stooten: ze is niet aprendre, riep hij zijn kameraden toe, die een verdachte beweging maakten — welk dametje zelfs een buitengewone vaart heeft genomen. Zij maakt namelijk hare huwelijksreis naar Europa alléén, of juister hare huwelijksreis avant la lettre. Een andere dame aan boord lichtte mij hieromtrent in: Hare familie heeft geen fortuin, maar is in de politieke wereld nog al bekend. Daardoor wist zij ergens