is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buffalo (lat bekende schetsje uit mijn studietijd in levenden lijve voor mij stond: nu niet in het groot, maar in het zééi groote! liet tegenwicht dat over de gebogen baan moest rollen, meer dan twintig meter hoog boven mij zwevende: elke rol zwaarder dan een locomotief; en do dubbele klep — niet tien meter overspannende zooals te Harlingen — maar ruim viermaal dien afstand! En in niet veel meer dan een halve minuut stonden die kleppen steil, maskeerende in hunne reusachtigheid huizen zóó hoog, als wij die in ons land niet kennen. •Stel u eens voor, dat als met een tooverslag rechtop staat een vlak, breed meer dan tien meter, hoog bijna drie en twintig meter!

Het oude afgekeurde denkbeeld dus op nieuw opgevat en met goed gevolg toegepast! Waarom? Het is geen geheim: Omdat eensdeels de ijzerfabrikanten thans op zooveel hooger peil staan dan vroeger — werd ook het rijwiel niet een tijd lang in de rommelkamer gezet? — anderdeels omdat heden ten dage beschikt kan worden over beweegkrachten, welke men een halve eeuw geleden nauwelijks kende, in alle geval niet dorst toe te passen. Maar zeker ook in geen geringe mate wegens den Amerikaanschen „durf" — een eigenschap welke de Europeaan, daarginder overgeplant, heeft gekregen omdat hem de omstandigheden tot durven dwongen. ... en óók die omstandigheden hem dat durven mogelijk maakten: Groote opgaven om uit te werken, groote geldmassa's om het ontworpene uit te voeren: zie daar wat de Amerikaansche technicus van lieverlede heeft gedifferentiëerd van zijn Europeeschen broeder.

Zulk een taak geeft lust tot werken. Tot hard werken zelfs! hu hard werken — maar altijd praktisch werken — hard werken imt gjncogen, ja, met geestdrift, dat is