is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dit brengt mij van zelf op een nog niet besproken punt: Wie in Amerika studeert, zal ook buiten zijn eigenlijk vak zoo veel leereu. Want toeschouwer te zijn bij de vorming van een wereldrijk, moet zelfs bij den minst nieuwsgierige belangstelling opwekken! En alles kookt en gist daarginder! Zelfs de staatkundige partijen verkeeren er nog in chaotischen toestand: telkens voegen zieli republikeinsclie en democratische elementen bijeen; 0111 straks weer uiteen te gaan, als andere omstandigheden andere verbindingen eischen. En die omstandigheden zijn telkens geheel nieuwe, onvoorziene! Want voortdurend groeit en wijzigt Amerika zich: Naarmate het zich zuidwaarts en westwaarts uitbreidde, naarmate de aldus gevormde Staten bevolkt en ontgonnen werden, rezen nieuwe vraagstukken op, voegden zich nieuwe belangen bij de oudere of kwamen met deze in botsing. En nu — nog lang niet op adem gekomen — neemt Amerika een nieuwe taak op zich: het exploiteeren der Spaansche nalatenschap — wat een zoo ontzettenden invloed zal uitoefenen op den economischen en staatkundigen toestand der oudere deelen van het wereldrijk. En tusschen dat alles, of er over heen: het negervraagstuk (misschien nog verder van de oplossing dan in den aanvang) het spoorwegvraagstuk, het vraagstuk der trust's — om niet van andere te gewagen, die alleen in vergelijking tot deze van minder belang zijn : de emigratie der min-waardige volkeren (Chineezen, Slavonen, enz.) de aaneensluiting van het Germaansche element, het vrouwenkiesrecht, enz. Wel zijn spoorweg- en trustkwesties ook in Europa niet onbekend; maar welk een voorrecht voor den student daarginder: dat hij er alles honderdvoudig vergroot ziet, en alles er sneller tot rijpheid komt! En hetgeen een kiem van verderf in zich draagt, rot er dan