is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder uit mcnschenniin dan uit zelfbehoud. Doch wat zullen die onnoozelen op hun neus hebben gekeken toen het schrik jaar voorbijging zonder katastrophe! Zij moeten dat bijna kwalijk hebben genomen, en geneigd zijn geweest om even als bij een voorstelling die niet doorgaat, het geld terug te vragen!

Maar — zoo ging hij 11a een hartelijke» lach voort — de kapitalist, die naar Amerika oversteekt, fleurt weer op. Het heeft mij althans goed gedaan; en ik loop weer met opgeheven hoofde rond. Want nergens ziet men zóó duidelijk hoe onontbeerlijk is: niet enkel het kapitaal, maar óók de kapitalist! Zonder hem ware Amerika nooit geworden wat het is!

En wat praat men dan toch van het egoïsme van het kapitaal! Er is geen land ter wereld waar de kapitalisten dit zoo gaarne- offeren voor het algemeene welzijn. Doch van ziekelijke philanthropie vindt men daar weinig sporen; een philanthropisch Broek-in-Waterland zullen de Vereenigde Staten nooit worden: de menschenminnaars zijn en blijven er mannen van zaken, en dientengevolge wordt het evenwicht tusschen egoïstische en altruïstische neigingen daar beter bewaard.

liet schip gaat sluiten! — riep nu een der jongeren, den spreker onwillekeurig in de rede vallende. — De lichten in den damessalon worden uitgedraaid, en als wij ons niet haasten, vinden wij den „bar" dicht. En ik heb trek in een glas toddy; want het wordt me hier al te triestig — voegde hij er bij wijze van verontschuldiging aan toe.

Inderdaad, de glazen oogen van de kajuitskap — het eenigste wat herinnerde aan de vroolijke drukte beneden — werden plotseling uitgedoofd: en nu is het stormdek daarboven stil geworden als een kerkhof in wintertijd.