is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Evenwicht en stabiliteit van drijvende homogeene rechthoekige parallelopipeda. Algemeene beschouwingen en eerste geval.

literatuur.

8. Iti dc volgende bladzijden zal een onderzoek worden ingesteld naar de standen, waarin een homogeen rechthoekig parallelopipedum stabiel drijven kan.

Een volledig onderzoek voor het geval, dat 't parallelopipedum lang genoeg is, om met zijn lengteas evenwijdig aan de vloeistofoppervlakte te drijven, is ingesteldj door Prof. Dr. D. J. KORTEWKG (Nieuw Archief voor Wiskunde, Tweede reeks, Achtste deel, 1907, p. 1—25).

Minder volledige oplossingen voor dit bijzonder geval waren reeds gegeven door:

Hl'VGENS (De iis quae liquido supernatant) en Badon Ghyben (Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige wetenschappen, 3c deel, 1850).

Verder gaf lobatto eenige op- en aanmerkingen ten beste naar aanleiding van dc oplossing van B. Ghyben. Ook had Euler in de reeds genoemde „Scientia navalis" iets over dezelfde kwestie gegeven.

Overigens treft men geen pogingen voor een volledige oplossing aan. Zelfs was mij bij de samenstelling van dit geschrift voor den kubus geen volledig onderzoek naar de stabiliteit der verschillende mogelijke standen bekend, zie o.a. Walton (Problems in Hydrostatica), Cambridge Deightons, 1847, p. 49—59. 88—94.