is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Algemeens beschouwingen omtrent de moeilijkere gevallen. Tweede Geval. Drijven met verlengde wanden.

24. Een algemecne methode ter bepaling van de evenïvichtsstanden met beoordeeling der stabiliteit.

Alvorens tot behandeling der moeilijkere gevallen over te gaan, zullen we eerst eene algemeene methode voor 't onderzoek geven, die we zooveel mogelijk volgen zullen.

We plaatsen als in fig. 3 het parallelopipedum 700, dat 3 ribben samenvallen met de coordinatenassen en noemen de ribben 2 1, 2 a en 2 b. Verder noemen we stukken, die 't niveauvlak of 't verlengde ervan van de x-, y- en z-as afsnijden resp. u, v, en w, welke stukken dus in 't volgende steeds positief te nemen zijn. Eindelijk noemen we de coördinaten van het partieele zwaartepunt (d. i. van 't ondergedompelde of van 't bovendrijvende gedeelte) x, y en z, welke grootheden dus bekende functies van u, v en w zijn.

Daar 't soortelijk gewicht s gegeven wordt verondersteld, is de inhoud van't ondergedompelde of bovendrijvende gedeelte bekend, zoodat tusschen 11, \ en w een betrekking bestaat: (1) . . . . F (u, v, w) = o

Nu is x, y, z een punt van 't ten opzichte van den oorsprong steeds convexe opp. (Z)*); de vergelijking van 't

*) Zie pagina 3.