is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& = »< = £ = 2. Verder komen en 3 dubbelrechten, die

j 3

elkaar snijden in S, waarvoor § = r, = £ = 1 k 2.

Om nu een duidelijk beeld van het opp. (M) te krijgen, zullen we doorsneden aanbrengen loodrecht op de lijn § = — r, — Daarbij zal de kennis van de gedaante van het opp. bij de keerkromme ARB (fig. 9) van groot nut zijn. Verder zal blijken, dat er in het symmetrievlak x = y (dus ook in de andere) steeds punten zijn aan te wijzen, die tot de holten behooren, waarin het opp. (M) de ruimte verdeelt. Daarom zijn in fig. 9 de vakjes ontstaande door snijding der verschillende krommen genummerd en zullen in de doorsneden van het (M) opp. dezelfde nummers gebruikt worden.

De doorsneden zullen alle binnen de gelijkzijdige driehoeken vallen, die de doorsneden met de coordinatenvlakken vormen en daar we alleen de doorsneden qualitatief aangeven, zal op de grootte dier driehoeken niet gelet worden.