is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die echter haar karakter van kortsten afstand verliest. De zijdelingsche normalen geven thans twee stabiele, de normaal in het symmetrievlak één instabielen stand aan.

Verder gaande, komen we van VI in vakje II, waardoor er 2 in het vlak van teekening gelegen normalen bijkomen. De oorspronkelijke in het vlak van teekening gelegen normaal raakt den tak P D en blijft op een instabielen stand wijzen. De beide andere nieuw opgetreden normalen raken aan den tak CQ; de raakpunten op deze kromme wijzen dus krommingsmiddelpunten op 't benedenblad aan, terwijl we de andere hooger en wel op PB moeten zoeken. Hieruit blijkt dan, dat van de nieuwe normalen één een stabielen stand aangeeft. In dit vakje II hebben we dus 3 stabiele en 2 instabiele standen.

We betreden nu I. Op het (M) opp. is P B een keerlijn, het (M) opp. keert, zooals wij gezien hebben, (zie fig. 7) zijn scherpen kant naar links, zoodat er nu 2 nieuwe normalen optreden, die echter instabiele standen aanwijzen, omdat blijkbaar, daar P B tot het bovenblad behoort, het punt, dat de grens tusschen II en I overschreed, boven het benedenblad ligt. In I hebben wij dus 7 normalen, waarvan 3 stabiele standen aanwijzen.

Van I gaan we nu weer II binnen aan de andere zijde van DP; twee normalen gaan verloren, die omdat PD tot het bovenblad behoort, boven het benedenblad gelegen zijn en dus instabiele standen aanwijzen. We hebben dus hier weer 5 normalen, waarvan 3 stabiele standen geven ; wat als controle dienen kin op het zoo even omtrent II gevondene.

Van II uit betreden we nu van de rechterzijde III. Twee in het symmetrievlak gelegen normalen treden toe; POC ligt geheel op het benedenblad, waaruit blijkt, dat één der toegetreden normalen een stabielen stand aangeeft en de andere niet. In III hebben we dus 7 normalen, waarvan 4 stabiel.

Van III kan men weer naar boven II bereiken, waarbij dan twee zijdelingsche blijkbaar instabiele standen aanwijzende normalen verloren gaan. De in het vlak van teekening gelegen normaal, die aan den tak P D raakte, gaat evenwel in plaats van