is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Het vierde en vijfde geval van een parallelopipedum met vierkante doorsnede.

53. Het (Z) en (.]/) oppervlak voor 7 vierde geval.

We veronderstellen in de volgende £§, dat het parallelopipedum een vierkante doorsnede heeft, waarvan de zijde a is en noemen verder de derde ribbe 1. We behandelen alleen het geval, dat 3 hoekpunten van 't niveauvlak op ribben I liggen, zooals in fig. 13 is aangeduid. Weveronder-

I

stellen 1 > —, en be-

palen 't (M) en (Z) opp. weer voor 't bovendrijvende gedeelte, Het is immers duidelijk, dat het in de fig. geteekende gedeelte tusschen 't niveauvlak A HG I' D en de coordinatenvlakken kleiner is dan de helft van 't parallelopipedum,daar een vlak, gaande door Q en P juist de helft afsnijdt

en wij den inhoud steeds vermeerderende het vlak eerst door Q en F C en daarna door evenwijdige verschuiving van F C door Q en P kunnen laten gaan.

Fig. ij.