is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

De „Erlauterung": „Die Zeit ist die Zeit unserer inneren Anschauung ' laat aan duidelijkheid te wenschen over. (Hertz, Prinz. der Mech., pag. 53)

V

De atoomtheorie gegeven door Richards, (Proc. of the Amer. Acad., 1902, pag. 407 enz.) waarbij o. a. de atomen geheel aan elkaar sluiten, verdient geen aanbeveling.

VI

De overeenstemming van de gevolgen eener hypothese met de waargenomen verschijnselen bewijst de juistheid dier hypothese niet. (Vgl. Maxwell, Matter and Motion, pag. 124)

VII

Ten onrechte meent Ostwald van een experimenteel bewijs der atomische structuur te mogen spreken. (Zieo.a. Voorbericht: Grundriss derallgemeinen Chemie)

VIII

De behandeling der maxima en minima is bij Gilhert onvolledig. (Gilbert, Cours d'Analyse, 126 enz. en £ 169 enz.)