is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het coltooien van dit proefschrift betuig ik mijne erkentelijkheid aan de Hoogleer aren in de Faculteit der ÏVis- en Natuurkunde aan deze Universiteit, wier lessen ik indertijd het voorrecht heb gehad te volgen.

Een enkel woord van dankbare hulde zij ook gewijd aan de nagedachtenis van hen die niet meer onder de levenden behooren.

Inzonderheid geldt mijn dank U, Hooggeleerde Lobentz, Hooggeachte Promotor! zoowel voor Uw onderwijs als voor Uwe welwillende hulp, mij bij de vervaardiging van dit proefschrift verleend.