is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdat nu dit stelsel overeenkome met een der deelen van u, b. v. met het eerste deel ?<, (20), moet voldaan worden aan de voorwaarden:

a d u d v . i

a~~ 4^ A"

■ ■ (23)

2 jt cos u' '2 tt cos j1' l

.« = x , " = - I )

waaruit:

u X v /.

cos a — — , , cos -j = — ,

ij tt ^ tt

Kent men aan « en v bepaalde waarden toe, dan kunnen n' en i' uit de formules berekend worden. Aan elk stel

i

waarden van u en v beantwoordt dus een gediffracteerd golfstelsel van bepaalde richting; of liever, wanneer men met , u3, «4 op dezelfde wijze handelt als met uv een viertal gediffracteerde golfstelsels, waarvan de voortplantingsriehtingen bepaald worden door:

<t A , v /■

cos u = -f. -5—, cos [i — + o

i TT 4 TT

De doeltreffendheid van de hier uiteengezette handelwijze, zoowel in het algemeen als in de later te beschouwen bijzondere gevallen blijkt vooral, wanneer men, zooals bij de waarnemingsmethode van Fraunhofer, op eenigen afstand achter het scherm eene convergeerende lens, de objectieflens eens kijkers plaatst, welker hoofdas de richting der z-as heeft, en dan de lichtverdeeling in het focale vlak dezer lens nagaat.

Uit elk der deelen, waarin wij de functie, die den invallenden lichtbundel voorstelt. door middel van de integraal van Fourier ontbonden hebben. ontstaat, zooals wij zagen , in de ruimte achter S een plat golfstelsel, dat zich voort-