is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is echter bekend '), dat toch nog in het tweede medium een zekere bewegingstoestand ontstaat, die echter geen gewoon golfstelsel met constante amplitudo is, maar integendeel bij verwijdering van het grensvlak snel afneemt, daar in de uitdrukkingen voor deze beweging een factor e~az optreedt (waarin z den afstand tot het grensvlak voorstelt).

Dergelijke bewegingstoestanden zijn het nu, die aan de termen met groote waarden van u en r zullen beantwoorden. Bij proeven over de diffractie zal men echter van deze bewegingstoestanden niets bemerken, en wel om twee redenen. Vooreerst worden, wanneer de afmetingen der openingen in het diffracteerend scherm tamelijk groot zijn in vergelijking met de golflengte, en de invalshoek niet al te groot is, de hoogere termen of elementen in de reeks of integraal van Fourier zeer klein in vergelijking met de eerste termen of elementen. En ten tweede staat gewoonlijk bij de proeven het vlak, waarin men de lichtverdeeling waarneemt, of, bij de door Fraunhofer gekozene inrichting, de lens op zoodanigen afstand van het diffracteerend scherm, dat de bovenbedoeld'1 in amplitudo afnemende bewegingstoestand niet zoo diep doordringt. Wij zullen in het vervolg dan ook niet meer spreken van het deel der beweging, beantwoordende aan

2 2 \ 4 tt2

r +> > p •

') Zie Lorentz, Over de Theorie der Terugkaatsing en Breking van het Licht, Hoofdstuk V.