is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het verschijnsel niets: theoretisch kan men zich de opening zoo breed denken als men verkiest, als men daarbij c e middellijn der lens maar groot genoeg onderstelt. Alleen komen bij toenemende p de maxima en minima in het focale vlak hoe langer hoe dichter bij elkander.

Het is A.in belang na te gaan, hoe de lichtbeweging achter het scherm is, wanneer men zonder lens werkt. Men behoeft daartoe slechts de verschillende golfstelsels, waartoe men door het theorema van Fourier geraakt, met elkander samen e stellen. Om niet al te uitvoerig te worden, zullen wij ons beperken tot het geval van loodrecht invallend licht. '

Stellen we y = 0, dan vinden we voor de twee deelen der even wichtsverstoring, die aan eene bepaalde waarde van u beantwoorden, uit (28):

1

n rl Sl,> > P 1! a " .« 2 1 /_ f \

' ' u 008 (2 n T--/«*),

. 1

w _ad,u sm2^ , t v

- — • —^— cos{2 - t+.«4

Hieraan beantwoorden achter het scherm twee platte golfstelsels, welker voortplantingsrichtingen in het zx-v\ak liggen aan weerszijden van de z-as, en met deze as gelijke hoeken ma'en. Deze golfstelsels kunnen we voorstellen door:

. 1

7 Sl)l - u p o.' , « ,« 2 / t

W — CL ~~ i O j \

n u (- T 11 X — " -)• (36)

en:

. 1

U" = adjt. sm2»P / , ,

• n cos (2 f ~r + .« * — / 4 (37)