is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perioden -g-e, .... Het eerste deel geeft achter

het scherm een golfstelsel, dat zich in de richting van het invallend licht voortplant; aan elk der overige deelen beantwoorden, zooals we vroeger (Hoofdst. Y) gezien hebben, twee golfstelsels, welker voortplantingsrichtingen in het 2 a-vlak loodrecht op de richting der spleten staan. De isophasische lijnen, die bij deze golfstelsels behooren, liggen

1 1

in het vlak S op afstanden respectievelijk =«,

van elkander. Is ()■ de hoek, dien de voortplantingsrichting met de normaal maakt, welke hoek voor twee bij elkander behoorende golfstelsels aan weerszijden der normaal ligt,

dan moet voor een golfstelsel, dat met de periode e in S

overeenkomt:

/. 1

= e,

sin :ï k

en dns

. „ k l sin «> —

e

zijn, evenals wij vroeger gevonden hebben bij de onderstelling van een meetkundig vlak als scherm. De richting der golfstelsels en dus de plaats der lichtpunten in het focale vlak blijkt alzoo alleen van e, maar verder niet van den aard van den rooster af te hangen.

De amplitudo zal in S niet dezelfde zijn als vóór den rooster: zij zal behalve van x ook van den aard van den rooster afhangen. Evenzoo zal in het vlak S de pliase verschillen met die van het invallend licht.