is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der deelen van het invallend licht wordt alzoo, daar u = q, (x, y) X «p, (%, y) is:

adudv„ t T 1

» = ,->'^2 r (ff, r) COS 2 ?r COS (u X -f * //) + COS (u X— » IJ) .

of:

a d a d i' _ - [ /_ t \

u = ^ (<i, r) cos 12 rr y — ,u .£ — v y | -(-

-)- cos |2 tt -fp ii x -f- v ?/j -j- cos |2 tt ^ — << x -4- v y\ -f-

+ COS (2 7T y 4" X " I/J j-

Het blijkt hieruit weder, dat elk deel van het invallend licht gesplitst wordt in vier golfstelsels van gelijke intensiteit, welker voortplantingsrichtingen symmetrisch loopen ten opzichte der coördinatenassen. Daar echter de x- en de y-as bij de cirkelvormige opening geheel willekeurig genomen kunnen worden, komt dit hierop neer, dat de lichtbeweging in een oneindig aantal golfstelsels ontbonden wordt, welker voortplantingsrichtingen aan alle kanten gelijke hoeken maken met de 2-as; en hieruit vloeit noodzakelijk voort de symmetrie van het buigingsbeeld rondom het hoofdbrandpunt als middelpunt.

De amplitudines hangen behalve van d u en cl v ook af van de functie F(a,r), die we nog kort willen bespreken. Wij hebben:

F (ff, r) = I cos (it !) d V.

Voeren we nu poolcoördinaten n, co in, dan is:

I = n COS 01

d V — 0 d o d w,

en dus:

l'r 1'- ■*

F (ff, r) = I I COS (ff n cos u>) Q cl Q cl CO.

* J 0