is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

Combinatie van verschillende diffracteerende openingen. Twee gekruiste spleten. De parallelogramvormige opening.

Uit het tot hiertoe behandelde is herhaaldelijk gebleken, dat de bewegingstoestand achter het diffracteerend scherm kan opgevat worden als te bestaan uit een oneindig aantal platte golfstelsels, die zich elk in zijne eigene richting in de ruimte achter het scherm voortplanten. Deze lichtbewegingen, die, door de lens van elkander gescheiden, ieder in haar eigen brandpunt in het focale vlak geconcentreerd worden, worden door het theorema van Fourier ook theoretisch van elkander gescheiden, en bewezen afzonderlijk te bestaan. Om te onderzoeken wat er onder verschillende omstandigheden van de lichtbeweging wordt, heeft men alzoo slechts na te gaan wat er van elk der gediffracteerde golfstelsels afzonderlijk wordt.

Niets verhindert ons nu, op grooteren of kleineren afstand achter het diffracteerend vlak ons een tweede dergelijk vlakte denken met openingen van willekeurigen vorm. Het door het eerste vlak gediffracteerde licht zal nu invallend licht zijn ten opzichte van het tweede, en door den invloed van dit