is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of:

, t , sin "f\ 1 siu " 1

A _ «±tp. ri ZE . . (76)

TT* I >1

Klaarblijkelijk kunnen | en »/ als de coördinaten van een punt in het focale vlak beschouwd worden met betrekking tot assen, die door 0 loodrecht op de r.chtingen derspleten getrokken zijn. De lichtsterkte in een punt met de coördinaten ï en ij kan evenredig gesteld worden met:

. , tt p. | . , n p. tl

sin2 - sin1 * : '■

11 f).

V ' 'i*

of ook, als men 71 i'\ * — S' en T 71 = W stelt, met: fl - ff.

sin2sinJ l'j— • y» "•

Laat men de vlakken waarin zich «Ie twee spleten bevinden met elkander samenvallen, dan verkrijgt men het geval van eene opening, die de gedaante van een parallelogram heeft. Dat de verkregen uitkomst, die men ook door rechtstreeksche toepassing van het theorema van Fourier met twee onafhankelijk veranderlijken had kunnen afleiden, met de welbekende resultaten der gewone theorie overeenstemt, behoeft niet verder aangewezen te worden.