is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. m p tt n p it

sin —-—■ sm ,

A„„H=PAa 6 . . (80)

e e m p n n p' ti e e'

en voor de intensiteit:

. ))i )> 7i . ,, n p' TT

, , sur —£ sm- ;—

7 (PP\ O e e'

lm, , = [ y) a 7T~ • —/ 7 TÏ-* • (81)

\ee ) lm p ii y I n p ny ' e ) \ e' )

In deze formules kan men m en n = 0, ± 1, ± 2,. .. . stellen.

Laten we nu de beide diffracteerende vlakken samenvallen, dan verkrijgen we de loodrecht op elkander staande roosters in een enkel plat vlak. De uitkomsten blijven dezelfde. Het zal wel overbodig zijn op te merken, dat het onderscheid in de volgorde van 1 en II wegvalt, zoodra de vlakken samenvallen. Het resultaat zou hetzelfde blijven, al werden ook van te voren de vlakken verwisseld, gelijk ook uit de symmetrie der formules blijkt. Dezelfde opmerking geldt voor het geval van Hoofdstuk IX.

Noemen we in 't algemeen „ de intensiteit van een bundel m,„, dan blijkt uit (81), dat en

nog algemeener « + », + » = £+«, + » is, waarin de teekens geheel willekeurig gekozen kunnen worden. Voor liet centrale of hoofdbeeld vindt men, daar m — n = 0 is:

Nu zal de hoeveelheid arbeidsvermogen, die in eene tijdseenheid in de ruimte achter het scherm wordt weggevoerd, gelijk zijn aan de hoeveelheid, die in eene tijdseenheid door