is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

Combinatie van den enkelen en den dubbelen rooster met groote openingen van verschillenden vorm.

Na de afzonderlijke behandeling van de diffractie in verschillende enkelvoudige en samengestelde gevallen geven combinatiën als de bovengenoemde geene moeielijkheden meer. en kunnen bijna zonder berekeningen behandeld worden.

Vooraf herinneren wij nog, dat. wanneer men als diffracteerend vlak een scherm gebruikt met eene groote opening. deze opening uit een onbegrensden bundel evenwijdige, loodrecht of scheef invallende lichtstralen een cvlindervormigen bundel snijden zal. die de richting van het invallend licht tot beschrijvende lijn en den omtrek der opening tot richtlijn heeft; men heeft dan wat gewoonlijk „rechtlijnige voortplanting" genoemd wordt. (Zie verder Hoofdstuk IV).

Onderstellen we nu als eerste diffracteerend vlak (1) een voorloopig onbegrensd gedachten enkelen of dubbelen rooster: de enkele geeft als diffractiebeeld eene rij lichtpunten, loodrecht op de richting der spleten; de dubbele een aantal lichtpunten, in rechthoekige rangschikking loodrecht op de richting der spleten en evenwijdig daaraan over het focale vlak verdeeld. Onderstellen we verder een tweede diffracteerend vlak (II) niet eene opening, die zoo groot is. dat zij kan geacht worden